Veiligheid & Privacy

Privacyverklaring

Sjiekstoer.nl speelt open kaart en gaat zorgvuldig om met uw gegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen. Sjiek&Stoer is van mening dat de beveiliging van sjiekstoer.nl van bovengemiddeld niveau is én blijft.

Wij beschermen uw privacy op de volgende manieren:

Uw persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden
Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database
Uw transactiegegevens worden versleuteld over internet verstuurd
Wij gebruiken uw e-mailadres slechts éénmalig om uw bestelling af te ronden
Wij sturen u alleen aanbiedingen, nieuwsbrieven e.d. na uw uitdrukkelijke toestemming

Als u een bestelling plaatst op sjiekstoer.nl, kunnen we de volgende gegevens van u vragen:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken wij om de bezorging van uw product correct af te handelen.
  • Uw e-mailadres, zodat we u op de hoogte kunnen houden van uw bestelling.
  • Betalingsinformatie, zoals uw kredietkaart- of bankrekeningnummer. Deze gegevens gebruiken we om uw bestelling af te ronden.

Net als alle webshops houden we bij welke pagina's worden bezocht en hoe intensief onderdelen van sjiekstoer.nl worden gebruikt. Zo kunnen we onze site nog beter aanpassen aan uw wensen. Wij gebruiken deze gegevens nadrukkelijk niet om een profiel van onze bezoekers samen te stellen.

Verwijderen of wijzigen van gegevens

Wanneer u wenst dat sjiekstoer.nl uw gegevens verwijdert uit haar systeem of wijzigt, dan kunt u hiertoe een schriftelijk verzoek per brief of email indienen. Het is niet mogelijk om de tenaamstelling op een factuur aan te passen.

Automatisch vergaarde niet persoonlijke identificatie-informatie

In sommige gevallen zal sjiekstoer.nl gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt, IP-adressen toegewezen door providers, etc. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Meer informatie over het College Bescherming Persoonsgegevens vindt u op CBPweb

 

Beveiligde internetverbinding bij betalingen

Tijdens betalingen wordt de verbinding tussen u en sjiekstoer.nl beveiligd. Met behulp van SSL worden de transactiegegevens versleuteld over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van uw browser.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Er wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledige en/of incorrecte informatie en voor het niet correct functioneren van deze website.
Hoewel we alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn we niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden. SJIEK&STOER kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer virussen op deze website zouden voorkomen. Evenmin kan SJIEK&STOER verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de websites die met deze website zijn gelinkt. Wij behouden het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer.

Intellectueel eigendom

De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto's, grafisch materiaal, merken, logo's en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij de opdrachtgever van de site, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze informatie blijft eigendom van de opdrachtgever of derden. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SJIEK&STOER.

Cookies

Bij het gebruik van de website van sjiekstoer.nl worden kleine tekstbestandjes, zogenaamde cookies, op uw computer opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren, informatie over het bezoek en gebruik van de website te verkrijgen en om u te herkennen bij een volgend bezoek. U kunt cookies ook op elk gewenst moment verwijderen van uw computer via het menu van uw browser of uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen op sjiekstoer.nl geen cookies ontvangt. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Houd er rekening mee dat het uitzetten van cookies gevolgen kan hebben voor de werking van de website. Via de website www.youronlinechoices.eu/nl kunt u zien welke cookies op uw pc, tablet of mobiele telefoon zijn geplaatst.


QR code

Laatst bekeken

Geen producten

Menu

Vergelijk 0